Jdi na obsah Jdi na menu
 


Leták pomoc Covid - město Holešov

15. 11. 2020

Leták pomoc Covid akt..pdf

                                                      město Holešov

Pomoc seniorům a potřebným spoluobčanům v době epidemie

 

V důsledku epidemiologických opatření a především k zamezení šíření virové nákazy Covid 19 dochází stále k zpřísňování karanténních opatření. Proto je třeba zamezit samotnému šíření nemoci mezi nejvíce ohrožené skupiny obyvatel a společností. Velmi důležité je i to, aby se pozitivně testovaní občané nebo lidé v karanténě nemuseli pohybovat na veřejnosti kvůli zajištění svých „životních“ potřeb (především nákupy základních potravin, léky a hygienické potřeby aj.). Dále představujeme v textu možnosti nabízené možnosti pomoci občanům v této aktuální situaci.

 

Skautská pomoc

Členové holešovského skautského hnutí a místní organizace jsou podobně jako na jaře - v rámci dobrovolnických aktivit - pomáhají potřebným lidem a seniorům s nákupy, dodáním nutných léků a dalších pro život důležitých věcí (pošta, dokumenty, hygiena apod.).

Občané našeho města a místních částí, lékaři, lékárny a popř. úřady (Úřad práce aj.) se mohou obracet na telefon: 800 200 007- přímé tel. číslo na skautskou pomoc.

 

Zajištění léčivých přípravků během karantény – doporučení ČLnK

 

 

Senior taxi města Holešova

Město Holešov provozuje službu Senior taxi za spolupráce s Okay Taxi Zezulková Iveta. Služba Senior taxi slouží občanům starším 65 let a držitelům průkazu ZTP a ZTP/P. Ceny jsou tyto: po Holešově 50 Kč, do Všetul 50 – 70 Kč (individuálně dle konkr. místa), do Dobrotic a do Žop 70 Kč, do Tučap 80 Kč, do Količína 90 Kč. Z těchto uvedených částek zaplatí držitel průkazu Senior taxi pouze polovinu, zbývající část hradí město Holešov.

Objednání služby Senior taxi probíhá po předchozí domluvě s provozovatelem taxi služby, a to vždy alespoň 1 den předem, do 18 hod. na tel. čísle 774 444 755. Potvrzení (průkazky) k Senior taxi a také lístky na jízdy i nadále vydávají pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví, budova MěÚ Holešov, Tovární 1407 ve dnech úředních hodiny pondělí a středa od 8:00 – 10:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod. Pro snadnější vyřízení průkazky a lístků k Senior taxi doporučujeme objednání předem u sociálních pracovníků na číslech 573 521 756 nebo 573 521 893.

 

Kontakty na pracovníky města Holešova a MěÚ Holešov

 

Spolupráci a pomoc potřebným lidem koordinuje i nadále město Holešov a Městská police Holešov a další odbory úřadu, na které se v případě dotazů a potřeby můžete obrátit:

 

  • Spojovatel Městské policie Holešov a města – 24 hod. denně tel.: 573 521 111
  • Mgr. Rudolf Seifert, starosta města: 724 030 893
  • Ing. Marie Krajcarová, krizové řízení: 724 190 786
  • Mgr. Michaela Vaško, vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví:734 422 061
  • Bc. Radka Lasovská, sociální pracovnice: 603 291 534
  • Bc. Tomáš Jandal, DiS., sociální pracovník: 731 670 652

 

Zpracovala za město Holešov: Michaela Vaško