Jdi na obsah Jdi na menu
 


Září 2023

22. 10. 2023

Zápis ze schůze Osadního výboru Žopy dne

 6. 9. 2023

 

Přítomni :   Luděk Hradil, Martina Sedláčková, Marie Javoříková, Veronika Turoňová , Michal                   

                   Divílek , Ivan Kotas, Marta Janalíková, Martin Janalík

Omluveni : Martina Fuksová

Hosté : Ludmila Divílková, Michaela  Kustrová, Jana Šmakalová

 

Luděk Hradil, předseda OV – přivítal všechny přítomné

 

Budova OV Žopy – termíny akcí OV

18.10.2023 (středa) Veřejná schůze (budova OV 17,30)

Žádáme vedení města o potvrzení účasti v tomto termínu, popřípadě o návrh termínu jiného

27.10.2023 (pátek) Halloween

8.12.2023 (pátek) Mikulášská diskotéka

9.12.2023 (sobota) Rozsvícení vánočního stromu (náves obce 17,30)

 

Areál pod lesem – termíny akcí

9. 9. 2023  SDH Žopský vypalovák vol. 7 (10,00)

16.9.2023  OV Kotlíkovaření (10,00 - otevření areálu příprava, 12,00 – zahájení vaření)

 

Listopad 2023 Bludičkový průvod (náves obce) termín bude upřesněn

 

Byla předložena žádost o pronájem parcely číslo 1244 (Pod vodárkou)

OV bez připomínek   

 

18.10.2023 (středa) Veřejná schůze – body k řešení

 

 1. dopravní situace (dopravní značení v obci)
 2. stav místních komunikací (díry, výtluky)
 3. chodníky (propadliny, stav obrubníků)
 4. mosty (prohlídka a vyhodnocení stavu zábradlí-praskliny)
 5. zastávky (oprava dlažby, lavečky, informativní nástěnky)
 6. údržba obce – prořez stromů v celé obci
 7. skácení smrků na kopci Hrubák (nad zvonicí)
 8. skácení topolů pod Bařinami
 9. návrh nové výsadby na návsi obce, u budovy OV a u areálu pod lesem
 10. řešení černé skládky pod Bařinami
 11. kanalizace (možnost napojení domu č.p. 125 pan Barfus a okolních 8 nemovitostí, projednání s majiteli a návrh řešení)
 12. kanalizace (návrh řešení vybudování kanalizace za MŠ Žopy)
 13. kanalizace (oprava kanalizační vpusti před MŠ Žopy)
 14. úprava komunikace pod lesem
 15. řešení situace chovatelky paní Andrei Blahové (psi, poničené pozemky)

 

 

Termín další schůze OV – středa 4. 10. 2023.

 

 

                        Luděk Hradil, předseda OV Žopy

Zapsala :  Marie Javoříková, 6.9.2023