Jdi na obsah Jdi na menu
 


Květen 2023

22. 10. 2023

         Zápis ze schůze Osadního výboru Žopy dne

5. 5. 2023

 

Přítomni :   Luděk Hradil, Martina Sedláčková, Marie Javoříková, Martina Fuksová, Marta     

                   Janalíková, Veronika Turoňová     

                   Michal Divílek , Martin Janalík, Ivan Kotas

 

Host : Mgr. Milan Fritz – starosta města Holešov, Ludmila Divílková, Miroslav Barfus

 

Luděk Hradil, předseda OV – přivítal všechny přítomné a nového pana starostu Mgr. Milana Fritze. Pan starosta se seznámil se členy OV Žopy a v krátkosti jim představil svoji vizi a plány pro volební období, ve kterém bude v Holešově působit. Byl prostor pro dotazy ze strany OV.

 

Opravy v obci

Plánovaná oprava tanečního parketu na areále pod lesem byla realizována v průběhu března a dubna 2023 a byla dokončena.

Dále je plánována oprava horní autobusové zastávky (natření, položení dlažby, umístění lavečky a nové vitríny pro vyvěšení informací o obci)

 

Jarní úklid

Od pátku 21. 4. do neděle 23. 4. – byl vyhlášen  a proběhl v obci jarní úklid

Byly přistaveny kontejnery (u horní a dolní autobusové zastávky a ve středu obce u mostku) na odpad z předzahrádek,  chodníků a z cesty. Proběhl úklid na návsi, okolo zvonice, kříže, na dětském hřišti,  apod..

 

Brigády studentů

I v letošním roce  o prázdninách v červenci a srpnu budou probíhat pod záštitou Města Holešov letní brigády pro studenty, bližší informace byly hlášeny v místním rozhlase a vyvěšeny na webových stránkách obce. Přihlášeny jsou 2 brigádnice v termínu 3.7. - 14.7. 2023 (Křížková, Barboříková)

 

Vyhláška města

Luděk Hradil přednesl Vyhlášku města Holešova “O  nočním klidu“ od 22.00 hodiny.

Výjímka byla udělena na akce – taneční zábavy na areále pod lesem

 

Revitalizace zeleně

OV Žopy připravuje kácení topolů za obcí pod Bařinami. (stromy jsou odumřelé, suché)

Odborné pokácení provede město Holešov, jakmile bude vydáno povolení.

Zpracování a úklid provede OV Žopy, bude stanoven konkrétní termín této akce.

Zájemci o brigádu se mohou přihlásit.

Další na řadě budou  smrky na kopci Hrubák. Jsou taktéž staré a nebezpečně se nahýbají k rodinným domům, v případě nepříznivých povětrnostních podmínek, by mohlo dojít k poškození staveb.

Dále OV plánuje ve spolupráci s městem Holešov plán náhradní výsadby zeleně v obci.

(v obecním parku a před budovou OV Žopy)

Také revitalizaci vysazených stromů podél potoka.

 

 

 

 

 

Budova OV Žopy – termíny akcí OV

 

21.5.2023 (neděle) Vítání občánků v 15,00 hodin (změna z 28.5.2023)

 

Antonie Javoříková    9.10.2022                              

Dušan Kovan             3.11.2022                              

Václav Hogl              15.11.2022                 

Oliver Zicháček          19.12.2022

Izabela Barfusová      27.12.2022

 

8.12.2023 (pátek) Mikulášská diskotéka

9.12.2023 (sobota) Rozsvícení vánočního stromu (náves obce)

 

 

 

Areál pod lesem – termíny akcí

 

6. 5. 2023 Motorkáři

6. 5. 2023 Šťastný - Taneční zábava

27.5.2023 Lacina - Soukromá akce

10.6.2023 Kotek - Taneční zábava

17.6.2023  Blažek – Soukromá akce

24.6.2023  Šťastný - Taneční zábava

30.6.2023  Kotek – Taneční zábava

1.7.2023 Woodstock 18,00 hod.

22.7.2023  OV Žopský letní den 14,00 hodin (Dubravanka, Darebaband, kouzelník)

29.7.2023  Svoboda – Taneční zábava

5. 8. 2023  Dragon

12.8.2023  Kotek – Taneční zábava             

19.8.2023  SDH závody + taneční zábava

26.8.2023  Závrbský - Soukromá akce nohejbal

2.  9.2023  Svoboda – Taneční zábava

9. 9. 2023  SDH Žopský vypalovák

16.9.2023  OV Kotlíkovaření

 

 

Termín další schůze OV – středa 7. 6. 2023.

 

 

 

 

           

                                                                                               Luděk Hradil, předseda OV Žopy

 

Zapsala :  Marie Javoříková

Žopy 5. 5. 2023