Jdi na obsah Jdi na menu
 


Březen 2023

22. 10. 2023

         Zápis ze schůze Osadního výboru Žopy dne

  1. 1.3. 2023

 

ítomni :   Luděk Hradil, Marie Javoříková, Martina Fuksová, Michal Divílek, Lida Divílková,     

                   Martin Janalík,  Marta Janalíková, Veronika Turoňová

 

Omluveni : Martina Sedláčková, Ivan Kotas

 

Host : Jan Sedlář

 

Luděk Hradil, předseda OV – přivítal všechny přítomné a zahájil schůzi.

 

Na písemné a rozhlasem hlášené oznámení starosty OV Luďka Hradila občanům obce, že letos v dubnu končí 4 - leté volební období,  kdy stávající členové pro  obec Žopy pracovali a

vyzýval zájemce z řad občanů, kteří mají zájem pracovat v OV v dalším volebním období zareagovala a dostavila se 1 osoba, která byla zapsána do volební listiny.

Do 15.3.2023 bude seznam zájemců o práci v OV Žopy předán ke schválení na Město Holešov.

 

Plánovaná oprava (8. 5. - 25. 5. 2023) parketu na areále pod lesem (přesunuta na březen)

 

Oprava parketu na areálu pod lesem přesunuta z května na březen 2023.

Rozebrání bude provedeno svépomocí, realizace firmou Ravall Interier.

 

Jan Sedlář projevil opožděně  po termínu zájem o práci v OV Žopy.

Dále přednesl požadavek na umístění dopravního značení „Přednost v jízdě“ v obci.

Konkrétně u tenisových kurtů, nad bývalým obchodem a u horní autobusové zastávky.

Do příštího zasedání OV nachystá podklady (mapy obce, konkrétní umístění značení, řešení financí).

 

Rekapitulace akcí OV a SDH v roce 2023.

 

Budova OV Žopy - termíny akcí SDH

11. 3. 2023 Ples SDH

 

Budova OV Žopy – termíny akcí

18.3.2023 2023 Finále KaHL (zimní stadion Kroměříž)

21.5.2023 Vítání občánků v 15,00 hodin (změna z 28.5.2023)

8.12.2023 Mikulášská diskotéka

 

9.12.2023 Rozsvícení vánočního stromu (náves obce)

 

Areál pod lesem – termíny akcí

 

29.4.2023 Kotek - Taneční zábava Press

6. 5. 2023 Motorkáři

6. 5. 2023 Šťastný - Taneční zábava

27.5.2023 Lacina - Soukromá akce

10.6.2023 Kotek - Taneční zábava

17.6.2023  Blažek – Soukromá akce

24.6.2023  Šťastný - Taneční zábava

30.6.2023  Kotek – Taneční zábava

22.7.2023  OV Žopský letní den

29.7.2023  Svoboda – Taneční zábava

5. 8. 2023  Dragon

12.8.2023  Kotek – Taneční zábava             

19.8.2023  SDH závody + taneční zábava

26.8.2023  Závrbský - Soukromá akce nohejbal

2.  9.2023  Svoboda – Taneční zábava

9. 9. 2023  SDH Žopský vypalovák

16.9.2023  OV Kotlíkovaření

 

 

Termín další schůze OV – středa 5. 4. 2023.

 

 

 

 

           

                                                                                               Luděk Hradil, předseda OV Žopy

 

Zapsala :  Marie Javoříková

Žopy 1. 3. 2023