Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná schůze - 15.3.2016

Zápis z veřejné schůze Osadního výboru Žopy dne

15. 3. 2016

 

 

Přítomni :   Luděk Hradil, Marie Javoříková,  Martina Sedláčková,

                   Pavel Frodl, Pavel Frodl ml., Martin Janalík

 

Omluveni :  Lenka Matelová, Radek Sedlář, Michal Divílek

 

Hosté :       Mgr. Rudolf Seifert – starosta města Holešov

                  Bc. Jaroslav Chmelař – místostarosta  města Holešov

                  Ing. Radek Doležel – místostarosta města Holešov     

 

Luděk Hradil, předseda OV Žopy – přivítal ne veřejné schůzi hosty a všechny ostatní přítomné  

 

K projednání

 

Luděk Hradil přednesl zprávu za rok 2015

 

Představil nové členy OV, kteří posílili stávající výbor na volební období 2015-2018,

Jsou to Pavel Frodl ml., Michal Divílek a Martin Janalík.

Taktéž vzpomněl nejaktuálnější informaci, že novým kronikářem naší obce se stal pan Aleš Jakubíček, který velmi zodpovědně převzal materiály a podklady pro vedení kroniky naší obce po nezapomenutelném člověku panu Jindřichu Dovrtělovi a pokračuje v jejím vedení.

Představil nového správce budovy Osadního výboru a areálu Pod lesem, kterým je v současné době pan Pavel Frodl st.. Poděkoval za jeho starost o svěřený majetek jemu i jeho ženě paní Jitce Frodlové, která pomáhá s úklidem a koordinací aktivit v těchto prostorách.

L. Hradil zmínil největší opravy, které proběhly v minulém roce v budově OV a na areále v Žopech.

Jednalo se o rekonstrukci kanalizace, opravu WC, opravu podlahy v sále, opravu dlažby a položení zátěžového koberce na chodbě u vstupu do  budovy Osadního výboru.

Dále proběhla oprava střechy na budově v areálu Pod lesem, vysekání dřevin a zastaralých nemocných stromů a vyčištění, úklid a úprava prostoru okolo plotu areálu.

Na jaře loňského roku proběhla po schválení městem Holešov a za přispění svépomocných prací nových členů OV komplexní revitalizace zeleně u zvonice na návsi obce.

Na zvelebení prostor obce se také podíleli pod vedením pana  Frodla st. dva pracovníci, kteří byli přiděleni z Úřadu práce Holešov v rámci tzv. Veřejně prospěšných prací (VPP).

V neposlední řadě o prázdninách přidaly ruce k dílu i studenti naší obce v rámci tzv. Studentských letních brigád, které financovalo Město Holešov. Pracovníci VPP a studenti okopávali obrubníky, čistili chodníky, vyhrabávali trávu, čistili veřejná prostranství, sbírali odpadky a natírali barvou zábradlí přes místní potok  Žopku apod.

Dále poděkoval L. Hradil za činnost ostatních spolků, které v obci vyvíjejí aktivní činnost, jsou to

Sbor dobrovolných hasičů Žopy

pořádají pro obec Hasičský bál, Ostatky-Vodění medvěda, Sběr železného šrotu, pořádají zájezd na Hostýn na Hasičskou pouť, zúčastňují se soutěží a závodů v okrese apod.

Cyklo Žopy

Reprezentují úspěšně obec i Město Holešov na celorepublikových soutěžích

Hokejový klub Žopy

Reprezentují obec i Město Holešov v Kroměřížské amatérské hokejové lize, ve které vybojovali svým úsilím za sezonu 2015 1. místo v této soutěži

Za své si vzali sekání a udržování zeleně na veřejných prostorách obce

Dětský klub Sovička

Připravují a provázejí programem děti na dětském karnevale, nabízejí dětem jarní, letní a podzimní pobyty denní i týdenní s přespáním v prostorách Klubu Sovička, přes den spojené s aktivitami v přírodě okolí naší obce, pro zpestření nabízejí dětem lanové aktivity a další

 

Martina Sedláčková shrnula kulturní aktivity OV loňského roku 2015

 

Březen - Včelí bál ala karneval pro děti v sále budovy OV

              Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou Voděnka      

              Veřejná schůze v místní hospůdce

Duben -  Čarodějnice ve spolupráci s MŠ Žopy

Květen – Májová se stavěním májky na návsi

               Vítání občánků v sále budovy OV

Červen – Kácení májky na návsi

Červenec – Sranda cup – fotbálek na hřišti pod areálem

Září – Svobodní ženatí – fotbalové utkání na hřišti pod areálem

Říjen - Bludičkový průvod obcí a zakončení Fire show na areále

Listopad – Předvánoční posezení pro seniory v sále budovy OV

Prosinec – Rozsvícení vánočního stromu + čertovská procházka obcí

 

Závěrem paní Sedláčková poděkovala za navštěvovanost kulturních akcí, které OV pro děti i dospělé pořádá a zároveň je pozvala na kulturní akce roku nového 2016, jejichž propagaci občané naleznou v místních vitrínách, formou pozvánek v poštovních schránkách svých domů  a taktéž  na www.zopy.cz, které Martina Sedláčková vede už od roku 2006 a pravidelně je aktualizuje.

 

 

Luděk Hradil pro rok 2016 uvedl

 

Z oprav které proběhnou v roce 2016 bude dle priorit a taky finančních možností zařazeno dokončení opravy střechy budovy na areále pod lesem, odkanalizování této budovy, oprava obou autobusových zastávek - nového vymalování a zasklení okýnek, oprava propadlého kanálu na cestě od místní hospůdky podél potoka a v neposlední řadě oprava chodníků v obci a další

 

Z diskuze občanů

 

Pan Petr Sovadina poukázal na čistotu a stav místního potoka

  • potok patří Povodí Moravy, které vidí stávající stav za dostačující a  odpovídající a případné čistění by se muselo provést svépomocně dobrovolníky a brigádníky a odvoz odpadu by bylo na náklady naší obce

Pan Bláha poukazoval na špatný stav čekáren na autobus

  • s opravami autobusových čekáren je počítáno letos z rozpočtu

Pan Klabal poukázal na přehrazení a odvedení vody z hráze pro účely zavlažování golfového hřiště

  • toto bylo s panem Frýsou (vedoucí golfu) řešeno a dořešeno Městem Holešov

 

Závěrem Mgr. Rudolf Seifert poděkoval celému Osadnímu výboru pod vedením Luďka Hradila za jejich obětavou práci pro obec, která je velmi kvalitní a záslužná.

 

Luděk Hradil všem poděkoval za přítomnost a připomínky a podnětné návrhy

pro zkvalitnění života v naší obci.

 

 

 

 

 

                                                                            Luděk Hradil, předseda OV Žopy

 

 

 

 

 

Zapsala :  Marie Javoříková

Žopy 15. 3. 2016