Jdi na obsah Jdi na menu
 


Srpen - 31.8.2016

Zápis ze zasedání  Osadního výboru Žopy dne

              31. 8. 2016

 

Přítomni :   Luděk Hradil, Marie Javoříková,  Martina Sedláčková,  

                    Pavel Frodl ml., Martin Janalík, Michal Divílek, Radek Sedlář

 

Omluveni :   Matelová, Kotas

 

Host : Barfus M., st., Javořík R., Javoříková M+P, Turoňová V.

 

 

Luděk Hradil, předseda OV – přivítal na veřejné schůzi všechny přítomné  

 

S platností od pondělí 5. 9. 2016 dochází k ukončení prodeje v prodejně COOP Žopy a její definitivní uzavření.

Z tohoto důvodu žádáme vedení města Holešov o zvážení možnosti odkoupení těchto prostor pro podnikatelský záměr.

 

Byl zpracován návrh závodní dráhy pro SDH Žopy (s částečným vybetonováním prostoru pod káď s vodou). Dráha bude situována na stávajícím fotbalovém hřišti.

V současné době bude navezena hlína na prodloužení závodní dráhy.

SDH svépomocí zruší stávající fotbalovou branku.

 

Dále byl zpracován předběžný návrh uspořádání dětského hřiště a  multifunkčního hřiště, které by byly taktéž umístěny na ploše stávajícího fotbalového hřiště a tento návrh bude předán městskému staviteli jako podklad pro zpracování projektu z dotačního programu.

 

Žádost o pokácení starých přerostených topolů na fotbalovém hřišti, svépomocí pokácení, rozřezání.

 

Jsou v řešení návrhy na obnovení a zakoupení vývěsky pro informace z OV k areálu, horní a dolní autobusové zastávce, k budově OV Žopy

 

Bude realizována oprava dolní autobusové zastávky –oprava skleněných výplní, nátěr zastávky

Informace od SDH, z důvodu že  před branou pro vyjíždění automobilu SDH parkují cizí automobily osadí tento výjezd dopravní značkou Zákaz stání

 

Zabezpečení správcem areálu uzavření poklopu jímky, která se našla otevřená

 

Nesvítí světlo číslo 60

 

                                                                                    

     Luděk Hradil, předseda OV Žopy

 

 

 

 

Zapsala :  Marie Javoříková

Žopy 31. 8. 2016