Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná schůze 25.března 2015

Zápis z veřejné schůze Osadního výboru Žopy dne

23. 3. 2015

 

Přítomni :   Marie Javoříková,  Martina Sedláčková

                   Luděk Hradil, Ivan  Kotas, Josef  Bláha, Radek Sedlář

                  Pavel Frodl, Michal Divílek, Martin Janalík,

Omluveni : Lenka Matelová

 

Hosté :       Mgr. Rudolf Seifert-starosta, Ing. Radek Doležel-místostarosta, Bc.      

                  Jaroslav Chmelař- místostarosta, paní  Marie Krajcarová

 

Přivítání

Přivítání hostů z Města Holešov,  členů OV Žopy a všech přítomných občanů

 

K projednání

 

Luděk Hradil

Vzpomínka na bývalého člena OV zesnulého pana Jindřicha Dovrtěla – jeho záslužnou a precisní práci kronikáře obce  

                                                                                                                   

Poděkování odstupujícímu členu OV panu Josefu Bláhovi – správci budovy OV za jeho dosavadní práci, kterou vykonával 35 let

                    

Údržba obce 2011 – 2014

 • Rekonstrukce 1 místnosti OV (podlaha, výměna oken, malování)
 • Drobné opravy v budově OV
 • Vyklestění příkop před obcí
 • Čištění potoka protékajícího obcí
 • Položení kanalizace v obci
 • Revitalizace stromů na návsi obce
 • Opravy v obci
 • Rekonstrukce 2. místnosti v budově OV (podlaha, výměna oken)

 

Pronájem prostor Občanskému sdružení  K.O.S.A. (Klub občanských a studentských aktivit ) pro lesní dětský klub „Sovička“ pro činnost dětí

 

 

Přehled kulturních akcí 2011-2014

Martina Sedláčková

 

 • Kulturní akce (Karnevaly, Pyžamovky, Hawai party, Hallowen party, Bubu show..)
 • Májové pobožnosti
 • Vítání občánků
 • Rozsvícení vánočního stromu
 • Posezení se seniory
 • Cvičení pro ženy s paní Takáčovou
 • Dětský klub Sovička ( akce pro děti- o víkendech a prázdninách)

 

Poděkování za pomoc na výše uvedených akcích celé rodině Dovrtělové, MŠ Žopy pod vedením paní učitelky Hany Němcové a kolektivu, panu Tomáši a Richardu Bubíkovi, …..

 

SDH Žopy-jejich tradiční akce ov obci

 • Vodění medvěda, Hasičský bál, Zavařeninobraní, Pohádkový les, Sběr železa

HC Žopy-umístění po sezoně

 • 3. Místo v Kroměřížské Amatérské hokejové lize

Cyklo Žopy

 

Bližší a aktuální informace na www.zopy.cz

 

Luděk Hradil

Podal informaci k přípravě a průběhu voleb do  OV Žopy na období 2015-2019

V novém období bude složení OV 9 ti členné

Řádně vyplněnou a ve stanoveném termínu podanou přihlášku na kandidátní listinu doručili

 1. pan Divílek Michal, bytem Žopy 117
 2. pan Janalík Martin, bytem Žopy 90
 3. pan Frodl Pavel, ml., bytem Žopy 27
 4. Pan Hradil Luděk, bytem Žopy 199
 5. Paní Sedláčková Martina, bytem Žopy 154
 6. Paní Javoříková Marie, bytem Žopy 189
 7. Paní Matelová Lenka, bytem Žopy 180
 8. Pan Kotas Ivan, bytem Žopy 188
 9. Pan Sedlář Radek, bytem Žopy 64

 

Toto složení členů OV bylo předáno starostovi Města Holešov Mgr. Rudolfu Seifertovi a ke schválení na Radu a Zastupitelstvo Města Holešova.

 

Zeleň

 • Odstranění kaštanu u zvonice
 • Pasportizace
 • Na podzim náhradní výsadba

 

Areál

 • K 31. 12. 2014 ukončená výpůjčka pro SDH Žopy
 • Město Holešov- je v řešení bezplatný převod Areálu pod lesem ze státu na město Holešov (následně případné předání do správy OV Žopy)
 • Poděkování Bc. Jaroslavu  Chmelařovi, který se zasloužil o řešení převodu

 

 

 

Diskuze občanů

 

Pavel Frodl st.

 • Žádost o opravu  a zpevnění cesty k domům pana Frodla st. a  ml., zatím je vysypaná makadamem

 

Miroslav Michalčík

 • Oprava havarijního stavu komunikace a chodníků od poloviny obce, od mostku přes potok nahoru k zastávce autobusu

Jednání ohledně této opravy bude muset být zahájeno z  Krajským ředitelstvím silnic Zlín

 

Marie Měchurová

 • Poukázala na odvádění splašků z domácností do místního potoka

Luděk Hradil apeloval na připojení domácností na místní kanalizaci

 

Táňa Tomečková

 • Poukázala na havarijní stav břízy v dolní části obce u domu  Hlavinkových a Tomečkových

Je v jednání odborné skácení tohoto stromu s paní Pšejovou z odboru životního prostředí Města Holešov

 

Pan Hofman

 • Vznesl dotaz na umístění veřejných WC v Holešově

Pan starosta Seifert označil  místa, kde je možno WC použít – Zámek Holešov, MěÚ, Nádraží a hřbitov

 

Průmyslová zóna Holešov (majetek Zlínského kraje)

 • Fy POKARD
 • Fy PANATONI
 • Průjezd zónou nelze  používat jako obchvat města, protože na takové zatížení není zóna zřízena
 • Proti aktivisté Egeria, Krásné Holešovsko, Ohnica

 

Táňa Tomečková

 • Pochválila letní prázdninové studentské brigády probíhající ve městě, tak v naší obci, určitě by přivítala jejich opakování v letošním roce

 

Poděkování představitelům města za  přítomnost na Veřejné schůzi a dlouholetou podporu činnosti OV Žopy

Poděkování všem přítomným za účast a podnětné připomínky

 

 

 

 

                                                                                          Luděk Hradil, předseda OV

 

Zapsala :  Marie Javoříková

Žopy 23. 3. 2015