Jdi na obsah Jdi na menu
 


mimořádné zasedání - 25.2.2015

Zápis z mimořádného zasedání Osadního výboru Žopy dne  25. 2. 2015

 

 

Přítomni :  Luděk Hradil, Marie Javoříková,  Martina Sedláčková, Lenka Matelová,                            Josef Bláha, Radek Sedlář,Ivan Kotas                 

Nepřítomni :

 

Přivítání

 

Předseda OV přivítal členy OV Žopy na tomto mimořádném zasedání.

 

K projednání

 

Vzhledem k ukončení 4. letého volebního období členů OV Žopy, byly připraveny, vytisknuty a  do poštovních schránek občanů obce doručeny přihlášky na kandidátní  listinu pro volby do Osadního výboru Žopy pro období 2015 – 2019.

Občané obce měli na určených místech, což byly prodejna „Jednoty“ a hospoda „Na  návsi“ připraveny volební urny a to v období od 14. 2. do 24. 2.2015, kde mohli svoji přihlášku se zájmem o práci v OV  doručit.

Poslední možnost doručit přihlášku na kandidátní listinu pro volby do Osadního výboru Žopy na období 2015 – 2019 byla na  mimořádné zasedání OV,  a to ve středu 25. 2. 2015 od 18,00 do  19,00 hodin do budovy Osadního výboru Žopy.

 

Přihlášku na kandidátní listinu pro volby do Osadního výboru Žopy na období 2015 – 2019

řádně vyplněnou ve stanoveném termínu podali

 

  1. pan Divílek Michal, bytem Žopy 117
  2. pan Janalík Martin, bytem Žopy 90
  3. pan Frodl Pavel, ml., bytem Žopy 27
  4. Pan Hradil Luděk, bytem Žopy 199
  5. Paní Sedláčková Martina, bytem Žopy 154
  6. Paní Javoříková Marie, bytem Žopy 189
  7. Paní Matelová Lenka, bytem Žopy 180
  8. Pan Kotas Ivan, bytem Žopy 188
  9. Pan Sedlář Radek, bytem Žopy 64

 

Tímto byli výše uvedení kandidáti  na základě jejich přihlášek  zapsáni na kandidátní listinu pro volby do Osadního výboru na nové období.

Vzhledem k tomu, že dle vyhlášených podmínek pro přijetí toto jmenovaní splnili  a  naplnil se i nejvyšší počet členů pro práci v OV Žopy, volby neproběhnou a  toto složení členů OV bude předáno starostovi Města Holešov Mgr. Rudolfu Seifertovi a ke schválení na Radu a Zastupitelstvo Města Holešova.

 

 

                                                                                                   Luděk Hradil, předseda OV Žopy

 

 

Zapsala :  Marie Javoříková

Žopy 25. 2. 2015