Jdi na obsah Jdi na menu
 


duben 2015 (1.4.)

Zápis ze zasedání Osadního výboru Žopy dne

1. 4. 2015

 

 

Přítomni :   Luděk Hradil, Marie Javoříková,  Martina Sedláčková, Lenka Matelová,

                   Ivan  Kotas, Josef  Bláha, Michal Divílek, Pavel Frodl, Martin Janalík

 

Omluveni :  Radek Sedlář

 

Hosté : Dalibor Fuksa,  Aleš Jakubíček

 

 

Přivítání

 

Luděk Hradil - přivítání hostů a členů OV Žopy  

 

K projednání

 

Dalibor Fuksa – požádal OVo informaci jak postupovat při přípravě povolení, umístění a realizaci stavby rodinného domu v zadní části zahrady rodiny Fuksových.

Panu Fuksovi bylo doporučeno nechat si vyhotovit na Katastrálním úřadě Holešov geometrický plán a na základě něho by se dále postupovalo dle platných pravidel, případně doporučení povolení stavby rodinného domu

 

Aleš Jakubíček – předběžně projevil zájem, že by se seznámil s podklady a stylem psaní kroniky obce, toto zváží a dá vědět své rozhodnutí

 

Kandidující členové OV (9 osob) na období  2015 až 2019 jednomyslně navrhli, aby ve funkci starosty obce Žopy i další funkční období byl pan Luděk Hradil

Jmenovaný tento návrh přijal

 

Luděk Hradil

 

Na sobotu 18. 4. 2015 je naplánována brigáda na skácení, pořezání a úklidu akátu u zvonice na návsi (zabezpečí Martin Janalík, Michal Divílek)

 

Na základě schváleného rozpočtu pro obec Žopy je třeba seřadit dle priorit opravy, které proběhnou v obci v roce 2015, z tohoto důvodu se členové OV dohodli, že v neděli 26. 4. 2015 se sejdou na pracovní schůzce, projdou celou obec a potřebné opravy sepíší

 

 

 

 

 

                                                                                                    Luděk Hradil, předseda OV Žopy

 

 

 

 

 

Zapsala :  Marie Javoříková

Žopy 1. 4. 2015