Jdi na obsah Jdi na menu
 


září 2013

 

Zápis ze zasedání Osadního výboru Žopy ze dne 4. 9. 2013
 
 
Přítomni : Luděk Hradil, Marie Javoříková, Martina Sedláčková, Lenka Matelová, Ivan 
                 Kotas, Radek Sedlář, Josef Bláha, Jindřich Dovrtěl
 
Nepřítomni :
 
 
Přivítání
 
K projednání
 
 
      -   předseda OV Luděk Hradil na základě vyúčtování topné sezóny 2012/2013 upozornil členy    
          OV na zvýšenou spotřebu plynu v budově OV oproti spotřebě v předchozích letech
          z tohoto důvodu bude správce budovy pan Bláha zapisovat spotřebu plynu průběžně, alespoň 
           jednou měsíčně
 
-         předseda OV informoval členy, že podané žádosti na Město Holešov od pana Libora Frýse
           (Golfový klub Holešov) o pronájem pozemku nad areálem v Žopích bude vyhověno a   
            jmenovaný bude na základě smlouvy o pronájmu tento pozemek (louku) udržovat sečením  
            společně s hřištěm pod areálem
 
-         OV prověřil a zkontroloval práce provedené panem Miroslavem Pospíšilem za období, kdy trvala s Městem Holešov dohoda o provedení práce na sečení zeleně v Žopích
           Členové OV zkonstatovali, že práce nebyly provedeny v souladu s dohodou, plochy 
            posečeny z velké části nebyly
            Doporučujeme Městu Holešov, aby požadoval vrácení finanční zálohy ve výši 10.000,- Kč
            kterou pan Miroslav Pospíšil vymohl na úřednících MěÚ bez schálení výkazu práce a
            souhlasu OV Žopy
            Vzhledem, k tomu, že jeho neodbornou činností došlo ke škodám na sekačce navrhujeme 
             vrácení finanční zálohy v plné výši
 
Plán kulturních akcí na druhé pololetí 2013
 
      -    Zahradní slavnost (na návsi v Žopích)               sobota 14.9.2013 od 15,00
            Strašidelná párty (budova OV)                                   sobota 9.11. (16.11.) 2013 od 15,00            
            Setkání se seniory (budova OV)                                  pátek 22.11. od 16,00
            Rozsvícení vánočního stromu (náves)               neděle 8.12. od 16,30
 
-         předseda OV navrhl změnu rozpočtového opatření a společně se členy upravil přesun mezi jednotlivými položkami rozpočtu
 
-         předseda OV přednesl členům Ov stížnost občanů z Přílep na nadměrnou hlučnost při pořádání tanečních zábav na areále v Žopích            
                  stěžovateli odpověděl, že se musí obrátil na pořadatele taneční zábavy a HDS Žopy          jako 
                  pronajímatele areálu
 
 
 
 
-         předseda OV předal ostatním informaci, že 30.8. byl obnoven provoz na hlavní silnici Z Dobrotic do Holešova
Tímto končí objížďka přes závoru a soukromý pozemek v Dobroticích, čipový systém průjezdů závorou bude odpojen, proto žádáme občany o vrácení všech čipů do připravené poštovní schránky-         Na schůzi OV byl projednán stav mostku a jeho zábradlí přes místní potok a opětovně žádáme SÚS Kroměříž o urychlenou opravu                                    
 
                                                                                             
 
 
 
 
                                                                                                   Luděk Hradil, předseda OV Žopy
 
 
 
 
 
Zapsala : Marie Javoříková
 
Žopy 5. 9. 2013