Jdi na obsah Jdi na menu
 


veřejná schůze - únor

 

Zápis z veřejné schůze Osadního výboru Žopy ze dne 19. 2. 2013


 


 


 

Přítomni : Luděk Hradil, Marie Javoříková, Martina Sedláčková, Ivan Kotas, Jindřich Dovrtěl, Josef

Bláha


Nepřítomni :


Omluveni : Radek Sedlář, Lenka Matelová


Hosté : Mgr. Seifert Rudolf, Bc. Chmelař JaroslavÚvod

 • Předseda OV Žopy Luděk Hradil na úvod veřejné schůze představil přítomné hosty –

místostarosty města Holešova a přivítal všechny přítomné, které seznámil s programem

 1. zpráva o hospodaření 2012

 2. zpráva o investičních akcích 2012

 3. zpráva o kulturních akcích 2012

 4. finanční plán investic na rok 2013

 5. dlouhodobý plán investic

 6. informace o údržbě zeleně v obci

 7. diskuze s občany – různéProgram


 • Předseda OV Žopy Luděk Hradil přednesl zprávu o hospodaření a investicích 2012

díky úsporným opatřením při topení plynem došlo ke snížení nákladů na vytápění budovy OV

v rámci dalších úsporných opatření byla zrušena v budově OV pevná linka telefonu

z rozpočtových prostředků byla opravena podezdívka místní zvonice

a v rámci rozpočtu OV byla realizována 1. fáze výměny oken v budově OV v přední společenské místnosti (10-12/2012)


 • Předseda OV Žopy Luděk Hradil uvedl, že na investiční akce v naší obci je pro rok 2013 rozpočtována částka ve výši 140.000,- Kč a jejich pořadí dle nutnosti a požadavků bude předmětem dalších jednání OV


 • Za kulturu přednesla Martina Sedláčková zprávuo kulturních akcích 2012

11.2. Hasičský bál (SDH)

19.2. Vodění medvěda SDH)

25.2. Dětský karneval

5.3. Veřejná schůze

27.4. Pálení čarodějnic (MŠ)

29.4. Vítání občánků

12.5. Pohádkový les (SDH)

Zábava (SDH)

29.6. Poslední zvonění

21.7. Zábava Žopy (SDH)

Zavařeninobraní ( SDH)

8.9. Zábava Press (SDH)

15.9. Žopská olympiáda

Hallowen

Rozsvícení stromu

14.12. Posezení s důchodci


Kulturní akce plánované na rok 2013 budou vždy vyvěšeny na místní nástěnce OV Žopy, budou vyhlášeny místním rozhlasem a v neposlední řadě propagovány na webových stránkách OV Žopy • Údržba zeleně v obci


Předseda OV Žopy Luděk Hradil znovu připomněl, že OV rozhodl o vyhlášení výběrového

řízení na obsazení pracovního místa na dohodu o PP – na rok 2013 - údržba zeleně v obci

Zájemci o toto místo se mohou hlásit do 4. 3. 2013 předsedovi OV Luďku Hradilovi, bližší

informace budou případným zájemcům mohou být poskytnuty na veřejné schůzi nebo na

pravidelném zasedání OV Žopy dne 6. 3. 2013

nabídka je vyvěšena na nástěnce OV a byla vyhlášena místním rozhlasem • Diskuze s občany

pan Třetina – poukázal na špatný stav a navrhl opravu chodníku na návsi, naproti dolní zastávky autobusu

dále chtěl informaci po místostarostech města, proč došlo k tak radikálnímu zvýšení parkovného v Holešově (ze 6,- n a10,- Kč)

bylo mu navrhnuto koupit si celoroční permanentku na parkování v Holešově (finančně výhodnější)

pan Fuksa – poukázal na parkování automobilů před domy v obci a tudíž znemožnění řádného odklízení sněhu v kalamitních dnech

pan Barfus- z důvodu vybudování mýtné brány v Dobroticích a tudíž nadměrného zatížení dopravní situace přes obec navrhl umístění v obci u dolní zastávky značení „slepá ulice“ nebo reklamu AGROBAZAR Dobrotice se směrovkou, protože se stalo pravidlem, že kamiony navigované navigací dojedou až na konec obce, kde způsobují obzvláště v noci problém s otáčením a vracením se zpět

Dále byl otevřen problém a tudíž nutnost opravy spádovosti cesty a opravy kanálu pod Bařinami

pan Bc. Chmelař - zopakoval termíny prací na obchvatu města Holešov, který protíná cestu do obce Žopy, práce začnou v polovině 03/2013 dokončení je plánováno na 10/2013 a předání dokončeného díla bude 02/2014

pan Jančík - poukázal na velké nebezpečí pro pěší chodce při současném provizorním řešení dopravní situace a nadměrnému provozu po vozovce do obce Žopy

pan Hric – navrhl umístění parabolického zrcadla u domu č. 19 (Slavíkovi,Turečkovi) z důvodu nepřehledné zatáčky a zákaz stání automobilů, zpomalovací retardér byl zamítnut

pan Bubík – navrhl opravu chodníků v obci

pan Fuksa – se dotázal na bližší informace o golfovém hřišti v Žopech, bylo mu sděleno, že na základě smlouvy s městem Holešov má golfový klub pozemek v pronájmu

pan Barfus – se dotázal na areál Žopy, pan místostarosta Chmelař podal informaci, že v současné době obhospodařuje areál SDH Žopy a do budoucna probíhají jednání o převodu areálu z majetku státu pod město Holešov a následně OV Žopy

pan Třetina – poukázal na havarijní stav zábradlí mostku přes Žopku

paní Hricová – vznesla návrh na opravu podlahy v druhém sále budovy OV a opravu WCRůzné

V závěru poděkoval pan místostarosta Rudolf Seifert všem členům a předsedovi OV Žopy za dosud vykonanou práci a aktivity pro obec

 


Luděk Hradil, předseda OV Žopy


Zapsala : Marie Javoříková


Žopy 19.2.2013