Jdi na obsah Jdi na menu
 


únor 2013

 

 

Zápis ze zasedání Osadního výboru Žopy ze dne 6. 2. 2013
 
 
Přítomni : Luděk Hradil, Marie Javoříková, Martina Sedláčková, Lenka Matelová, Ivan 
                 Kotas, Jindřich Dovrtěl, Josef Bláha, Radek Sedlář
 
Nepřítomni :
 
Omluveni : 
 
Přivítání
 
K projednání
 
         OV Žopy si upřesnil termíny akcí
 
            19.2.(úterý) – Veřejná schůze (hospůdka na Návsi) v 18,00 hodin
              6.3.(středa) – zasedání OV Žopy (budova OV) v 19,00 hodin
              9.3.(sobota) – Dětský karneval (budova OV Žopy) 15,00 hodin
3.4.(středa) - zasedání OV Žopy (budova OV) v 19,00 hodin
             27.4.(sobota) – Vítání občánků (budova OV) v 15,00 hodin
             1.- 30.5. - Májové pobožnosti 
      
 
         OV Žopy rozhodl o vyvěšení písemného sdělení v místní nástěnce OV o konání
 
Veřejné schůze 19.2.2013 v 18,00 hodin s následujícím programem
         zpráva o hospodaření 2012
         zpráva o investičních akcích 2012
         zpráva o kulturních akcích 2012
         finanční plán investic na rok 2013
         dlouhodobý plán investic
         informace o údržbě zeleně v obci
         diskuze s občany – různé
 
Výběrového řízení na obsazení pracovního místa na dohodu o PP na rok 2013 - pracovník údržby veřejné zeleně v obci
Zájemci o toto místo se mohou hlásit do 4.3.2013 předsedovi OV Luďku Hradilovi, bližší informace budou případným zájemcům poskytnuty 19.2. na veřejné schůzi nebo na pravidelném zasedání OV Žopy dne 6.3.2013
 
 
         Předseda OV Žopy Luděk Hradil přednesl ostatním členům předběžnou žádost pana Ochmana o odprodej pozemku u jeho nemovitosti
 
         Předseda OV Žopy Luděk Hradil zdůraznil zvýšení ostrahy dopravního značení na komunikaci mezi Holešovem a obcí Žopy, protože neustále dochází, obzvláště o víkendech, k jeho poškozování. Jeví se s největší pravděpodobností, že tyto škody páchá mládež naší obce a zbytečně se musí vynakládat finanční prostředky na opravy, jenž by mohly být použity jinde
 
 
 
         Předseda OV Žopy Luděk Hradil nám sdělil informaci, že rozpočet Města Holešov pro OV Žopy na rok 2013 byl schválen, zbytek finančních prostředků z roku 2012 bylo převedeno do letošního roku
 
         OV Žopy se dohodl, že z důvodu, kdy v minulém roce bylo do všech popisných čísel domů obce Žopy dodáno 6 žlutých pytlů z Technických služeb na sběr plastů, tedy celkově asi 1 100 ks pytlů a při svozu zpět do Technických služeb se vrátilo jen cca 300 ks pytlů s plasty, nebude OV Žopy letos opět plošně všem dodávat žluté pytle na plasty, případní zájemci si mohou vyzvednou pytle na plasty dne 19.2. na veřejné schůzi a dále každou první středu v měsíci při pravidelném zasedání OV Žopy
 
Různé
 
Paní Měchurová požádala OV Žopy o zabezpečení odstranění velké pneumatiky, kterou neznámá osoba skoulela do koryta potoka u jejich domu 
 
 
                                                                      
 
                                                                                                   Luděk Hradil, předseda OV Žopy
 
 
 
 
 
Zapsala : Marie Javoříková
 
Žopy 6.2.2013