Jdi na obsah Jdi na menu
 


březen 2013

 

Zápis ze zasedání Osadního výboru Žopy ze dne 6. 3. 2013


 


 

Přítomni : Luděk Hradil, Marie Javoříková, Martina Sedláčková, Lenka Matelová, Ivan

Kotas, Jindřich Dovrtěl, Radek Sedlář, Josef Bláha


Nepřítomni :


Omluveni :


Přivítání


K projednání


  • OV Žopy si upřesnil termíny akcí


9.3. (sobota) – Dětský karneval (budova OV Žopy) 15,00 hodin

3.4.(středa) - zasedání OV Žopy (budova OV) v 19,00 hodin

27.4.(sobota) – Vítání občánků (budova OV) v 15,00 hodin

1.5.- 30.5. - Májové pobožnosti

 
  • Předseda OV Žopy Luděk Hradil přednesl ostatním členům návrh na příští zimní období o umístění kontejnerů s posypovým materiálem, je na zvážení určit počet zmíněných potřebných kontejnerů, určení míst pro jejich umístění a pověření zodpovědné osoby za dohled nad kontejnery


  • Předseda OV Žopy Luděk Hradil oznámil, že zájemcem o místo údržby veřejné zeleně v obci je pan Miroslav Pospíšil


  • Členky kulturní skupiny při OV požádaly o dovybavení kuchyňky pro zkvalitnění služeb při dětských akcích (hrnky, utěrky, metly, hadry apod.)

Různé 


Luděk Hradil, předseda OV Žopy


Zapsala : Marie Javoříková


Žopy 6. 3. 2013