Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volby do Osadního výboru Žopy 2015-2019

13. 2. 2015

 

Vážení spoluobčané,

jelikož končí 4.leté volební období, proběhnou v březnu volby do Osadního výboru Žopy.

Kandidátní listina bude složena ze zájemců o práci v osadním výboru.

Kandidovat mohou všichni občané, kteří mají zájem se v nadcházejících 4 letech podílet na úpravu své obce.

Právo kandidovat a být volen mají občané ČR, kteří dosáhli věku 18 let, jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci a nejsou trestně stíháni.

Pokud občan splňuje tyto podmínky, může doručit svou kandidaturu na tyto určená místa:

1) prodejna Jednoty

2) hospoda „ Na Návsi“

K tomuto účelu zde budou připraveny urny a to v období   od  14.2 – 24.2.2015.

Následující den 25.2. proběhne schůze Osadního výboru, kde bude poslední možnost svou kandidaturu podat od 18:00 – 19:00 hodin.

Poté budou zájemci zapsáni na kandidátní listinu.

Přihlášky na kandidátní listinu obdrží občané do svých poštovních schránek + možnost stažení z internetových stránek obce či přímo na podacích místech.

O způsobu voleb, termínech a průběhu budete s dostatečným předstihem informováni místním rozhlasem, na vývěsce, na veřejných místech a internetových stránkách obce.

 

Osadní výbor je iniciativní a poradní orgán zastupitelstva města.

Je prodlouženou rukou města vzhledem k dění  v místní části.

Úkolem členů osadního výboru je:

  • spolupráce se zastupitelstvem města a úředníky jednotlivých odborů
  • OV předkládá zastupitelstvu návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce
  • vyjadřuje se k návrhům a připomínkám předkládanými zastupitelstvu obce k rozhodnutí a předkládanými občany obce
  • zajištění chodu obce po stránce údržby (zeleně, veřejných prostor, osvětlení, atd,…)
  • s pověřením úředníků města zajišťuje povinnosti související s jednotlivými odbory
  • stará se o kulturní a společenskou činnost v obci
  • stará se o majetek obce
  • zajišťuje přípravu podkladů dění v obci a následné zapracování do kroniky
  • informovanost občanům (místní rozhlas, webové stránky)

 

Přihláška na kandidátní listinu pro volby do Osadního výboru Žopy.doc