Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlášení rozhlasu města Holešov-upozornění

13. 8. 2015

 

Z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného období, vysokých teplot a poklesu hladin povrchových vod vydal městský úřad Holešov až do odvolání zákaz odběru vody z vodních toků na území Holešova. Týká se toků Rusava, Mojena, Přílepský potok, Rymický potok, Tučapský potok, Žabínek, Žopka, Žopský potok a jejich přítoků.

 

Žádáme občany, aby směsný komunální odpad ukládali do popelnic a kontejnerů v uzavřených plastových pytlících a nádoby zavírali. Tímto opatřením se omezí šíření nepříjemného zápachu.

 

Hejtman Zlínského kraje až do odvolání vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek. Nebezpečí vyhlásil pro celé území Zlínského kraje z důvodu možného zvýšení vzniku požárů.

Vyhlášení se týká následujících omezení.

- zákaz rozdělávání ohňů a spalování hořlavých látek na volném prostranství, a to zejména v blízkosti lesních porostů a souvislých travních porostů, polí s obilovinami a pícninami,

- zákaz jízdy parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,

- povinnost zajistit trvale volné příjezdové komunikace do lesů a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů,

- zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo obdobných efektů, při kterých se používá otevřený plamen (např. lampiony štěstí),

- osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech bez použití otevřeného ohně.